Privacybeleid

Bij GetCrewDone vinden we jouw privacy erg belangrijk. Dit betekent dat wij vertrouwelijk, zorgvuldig en volgens de geldende privacywetgeving omgaan met de gegevens die wij over jou te weten komen.

 

In dit privacystatement wordt uitgelegd hoe GetCrewDone omgaat met de persoonsgegevens die wij verwerken van kandidaten (ingeschreven studenten), websitebezoekers, contactpersonen die werken bij zakelijke relaties (zoals klanten of leveranciers).

 

Wie is er verantwoordelijk voor de verwerking van je gegevens?

GetCrewDone B.V. (KvK-nummer:89513134) is verantwoordelijk voor het verwerken van je persoonsgegevens. Dit betekent dat GetCrewDone B.V. bepaalt - rekening houdende met de geldende privacywetgeving - welke gegevens er van jou worden verwerkt, hoe dat gebeurt, voor welke doelen en voor hoe lang. GetCrewDone B.V. (hierna: ´GetCrewDone´ of ´wij´) verwerkt persoonsgegevens onder andere door ze op te slaan of te delen met andere partijen.

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij van kandidaten?

Welke persoonsgegevens wij verwerken, hangt af van de diensten en functionaliteiten waar jij gebruik van maakt. Hieronder vind je de gegevens die wij op verschillende momenten van je kunnen verwerken.

Inschrijven

Op het moment dat jij je bij GetCrewDone inschrijft via onze website, kunnen wij de volgende gegevens verwerken:

·     NAW-gegevens(naam, adres en woonplaats)

·     Geboortedatum

·     Postcode

·     Huisnummer + toevoeging

·     Telefoonnummer ene-mailadres

·     Opleidingen, cursussen en trainingen

·     Werkervaring, stages en vrijwilligerswerk

·     Interesses in branches

·     IBAN + naam

·     Profielfoto

·     Omschrijving

·     Foto (vrijwillig te uploaden, zonder consequenties als je dat niet doet. Let op: potentiële werkgevers kunnen je foto zien.)

·     Accountinformatie:reviews, inschrijvingen, afgeronde opdrachten, datum aanmelding, datum laatste login, datum laatste wijziging.

Aan de slag:

Op het moment dat je vooropdrachtgevers van GetCrewDone gaat werken, kunnen wij en de betaalpartner de volgende persoonsgegevens verwerken:

·     Kopie van geldig identiteitsbewijs met burgerservicenummer (BSN)

·     Kopie bankpas eningangsdatum bankgegevens

·     Overeenkomsten van opdracht

·     Overige gegevens die noodzakelijk zijn voor onze administratie

 

Waarom verwerken wijdeze persoonsgegevens?

Wij verwerken deze persoonsgegevens om je een bepaalde dienst of functionaliteit te kunnen aanbieden. Dus, GetCrewDone verwerkt je persoonsgegevens om:

·     Je relevante jobs te kunnen aanbieden op onze website

·     Een account voor je te kunnen aanmaken op onze website

·     Jouw geschiktheid voor een job te kunnen onderzoeken

·     Overeenkomsten van opdracht tussen jou en het bedrijf te kunnen sluiten

·     Je te kunnen benaderen via telefoon, mail of post over werkgerelateerde zaken, nieuws, events, (gepersonaliseerde) aanbiedingen, reviews of het updaten van je account.

·     Je per postaanbiedingen van GetCrewDone toe te kunnen sturen die voor jou interessant zijnen kunnen bijdragen aan jouw verdere ontwikkeling op persoonlijk en professioneel vlak.

 

Waarom mogen wij deze persoonsgegevens verwerken?

GetCrewDone mag deze gegevens op basis van de privacywetgeving verwerken, omdat: 

·     Wij je daar voor in sommige gevallen nadrukkelijk om toestemming hebben gevraagd

·     Het noodzakelijk is om een overeenkomst van opdracht die jij met het bedrijf hebt, uit te kunnen voeren.

·     Het noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.

·     Het noodzakelijk is voor het kunnen behartigen van ons gerechtvaardigd belang, waarbij wij eerst afwegen of ons belang echt zwaarder weegt dan jouw privacybelangen.

Wat zijn de doelen en grondslagen voor de verwerking van je persoonsgegevens?

In het volgende schema staat welke persoonsgegevens wij precies verwerken, waarom wij dat doen enwelke rechtsgronden wij daarvoor hebben.

Welke gegevens verwerken wij?
Waarom?
Welke rechtsgronden
Roepnaam en achternaam
Telefoonnummer
E-mailadres
Woonadres
Correspondentie
Noodzakelijk voor contact
Roepnaam en achternaam
Telefoonnummer
E-mailadres
Woonadres
Relevantie
Persoonlijke aanbiedingen

Welke persoonsgegevens verwerken wij van contactpersonen van zakelijke relaties?

Ook van contact personen die werken bij onze zakelijke relaties, zoals klanten of leveranciers, verwerken wij persoonsgegevens. Het kan daarbij gaan om: voor- en achternaam, functie, telefoonnummer, e-mailadres en correspondentie met de contactpersoon.Deze gegevens worden alleen gebruikt in het kader van onze dienstverlening en voor het onderhouden van de zakelijke relatie.

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij van website bezoekers?

Op het moment dat je eenvan onze websites bezoekt of gebruikmaakt van een van de functionaliteiten van onze website, kunnen wij de volgende gegevens van je verwerken:

·     Gebruikers ID

·     Uniqueidentifiers

·     IP-adres

·     Geschatte locatie(op basis van IP-adres)

·     De internetbrowser die je gebruikt

·     Je website gedragen activiteiten (zoals clicks, pageviews en zoekopdrachten, inschrijving, aanmeldingen, interesse in branches instellen van een e-mail alert)

·     Soort apparaat(smartphone, tablet)

·     Feedback en gesprekken (via de chat)

·     Persoonsgegevens voor deelname aan polls en surveys

 

Deze gegevens gebruiken wij om je een dienst of functionaliteit te kunnen aanbieden, de website te onderhouden en verbeteren en om de website persoonlijker en relevanter voor je te kunnen maken. Wij mogen deze gegevens verwerken omdat wij een gerechtvaardigd belang hebben, namelijk: de website te kunnen verbeteren en deze beter af te kunnen stemmen op jouw behoeftes en wensen.

 

Kan ik mijnpersoonsgegevens inzien?

Ja dat kan, hiervoor moetje mailen naar info@GetCrewDone.nl

 

Hoe lang bewaren wij jepersoonsgegevens?

Je gegevens bewaren wij niet langer dan noodzakelijk is. Daarbij kijken wij naar het doel waarvoor wede gegevens aan je hebben gevraagd. Ook houden wij rekening met wettelijke bewaartermijnen. Na afloop van de bewaartermijnen worden je gegevens automatisch verwijderd of geanonimiseerd.

 

 

Wat doen wij om je persoonsgegevens te beveiligen?

Wij beveiligen je persoonsgegevens op verschillende manieren om ervoor te zorgen dat je gegevensbij ons veilig zijn en blijven. Dat doen wij bijvoorbeeld door de toegang tot je persoonsgegevens te beperken, jouw account te beveiligen, gebruik te maken van veilige communicatiekanalen en systeem- en netwerkbeveiliging. Wij hebben een intern beveiligingsbeleid waarin staat welke maatregelen wij allemaal nemen voor de beveiliging van je gegevens.

 

Met welke derde partijen delen wij je persoonsgegevens?

GetCrewDone deelt je persoonsgegevens alleen met andere partijen als dat mag op basis van gelden de privacywetgeving. Deze andere partijen kunnen dochterondernemingen zijn van GetJobsDoneHolding B.V., organisaties die op zoek zijn naar personeel, opleiders en trainers, overheidsinstanties (zoals UWV of Belastingdienst) en zakelijke relaties.

 

Om onze diensten te kunnen uitvoeren, krijgen wij daarnaast hulp van partijen die voor ons gegevens van jou verwerken. Denk bijvoorbeeld aan de softwareleverancier van de betaalprovider dat wij gebruiken zodat de opdrachtgever je kan betalen. Met dit soort partijen maken wij afspraken over goede beveiliging, geheimhouding en de rechten die jij hebt en moet kunnen uitoefenen. Deze afspraken nemen wij op ineen eventuele verwerkers overeenkomst met de derde partij.

 

Delen wij gegevens met derde partijen buiten de EU?

GetCrewDone kan je gegevens delen met partijen die buiten de EU gevestigd zijn, zoals een softwareleverancier. Deze partijen kiezen wij zorgvuldig uit. Zo letten wij op of er een behoorlijk niveau van bescherming van persoonsgegevens geldt, vergelijkbaar met de bescherming in de EU. Afspraken over adequate veiligheidsmaatregelen om je gegevens goed te beschermen leggen wij vast in een eventuele verwerkers overeenkomst.

 

Welke rechten heb je?

Je hebt het recht om:

·     In te zien welke persoonsgegevens wij precies van jou hebben.

·     De gegevens die wij van jou hebben te wijzigen, als deze bijvoorbeeld onvolledig of onjuist zijn.

·     Verouderde gegevens door ons te laten verwijderen, als wij deze niet verplicht nog langer moeten bewaren.

·     Je gegevens over te kunnen dragen, door bij ons een bundeling van jouw gegevens op te vragen.

 

Om je rechten uit te oefenen, kun je contact met ons opnemen via de contactgegevens onderaan in dit statement.

 

Ben je het niet eens met de manier waarop wij omgaan met je persoonsgegevens?

Neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens. Komen we er na overleg nog steeds niet met elkaar uit? Dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de AutoriteitPersoonsgegevens (AP). De AP is de Nederlandse toezichthouder op de naleving van privacywetgeving.

Hoe verwijder ik mijn account?

Om je account te verwijderen dien je een mail te sturen naar support@getcrewdone.nl met het email adres waar je je GetCrewDone account hebt aangemaakt. Daarna wordt je account verwijdert uit het systeem.

  

Contact opnemen?

Vragen, opmerkingen of je rechten uitoefenen? Neem dan gerust contact met ons op via telefoon, e-mail of post.

 

Telefoonnummer: 033 – 20024 77

E-mailadres: info@GetCrewDone.nl

Postadres: GetCrewDone, Hogeweg 229b, 3816BS Amersfoort